Bảng giá
Bảng giá server
Trang chủ » Bảng giá server
Bảng giá server ibm
(10:31 am, 05/09/12)
Bảng giá server ibm, bang gia server ibm, bảng giá server cao cấp nhất, bảng giá server chất lượng cao, bảng giá server giá tốt nhất, bảng giá server.
Model Chi tiết Giá tiền

4348-42X

 

 

System x3100 Dual Core 3065/1GB/160GB SATA/DVD
• Form Factor: Tower/5U
• Proccessor: Intel Xeon Dual Core E3065 (2.33Ghz, 1333MHz, 4MB L2 Cache, )
• Number of processors (std/max): 1/1
• Memory/Max: 1GB PC5300 ECC DDR2-SDRAM/8GB, 1/4
• Video: 16MB ATI RN50 (ES1000)
• HDD: 160 GB SATA ( Max 4 bays), ServerRaid standard Support Raid 0, 1
• DVDROM, No FDD
• Nic Ethernet: 10/100/1000 PCI Mps/s
• Power Supply: 310W Non-HS 1/1
• Keyboard & Mouse IBM
• Made in China
912 USD
4367-32A

 

 

System x3200M2 Dual Core 3110/1GB/250GB SATA/DVD
• Form Factor: Tower/5U
• Proccessor: Dual Core Xeon E3110 (3.0Ghz, 6MB, 1333MHz FSB)
• Number of processors (std/max): 1/1
• Memory/Max: 1GB (2x512MB) PC5300 ECC DDR2-SDRAM/8GB, 2/4
• Video: RAM std/max 16MB / 16MB
• HDD: 250 GB -SATA, ServerRaid standard Support Raid 0, 1
• DVDROM, No FDD
• Nic Ethernet: 10/100/1000 PCI Mps/s
• Power Supply: 400W Non-HS 1/1
• Keyboard & Mouse IBM
• Made in China

1558 USD

4190-64A

System x3250M Dual Core 3320/1GB/73.4GB SAS/DVDCOMBO
• Form Factor: Rack/2U
• Proccessor: Dual Core Xeon E3320 (2.5Ghz, 2MB, 1066MHz FSB)
• Number of processors (std/max): 1/1
• Memory/Max: 1GB (2x512MB) PC5300 ECC DDR2-SDRAM/8GB, 2/4
• Video: RAM std/max 16MB / 16MB
• HDD: 73.4 GB 15K HS Ultra320 SAS, ServerRaid standard Support Raid 0, 1
• DVDCOMBO, No FDD
• Nic Ethernet: 10/100/1000 PCI Mps/s
• Power Supply: 400W Non-HS 1/1
• Keyboard & Mouse IBM
• Made in China

1983 Usd
Model Chi tiết Giá tiền

7975-ABA

System x3400 Quad-Core E5405 2.0Ghz / 1GB / 73.4GB / CD
• Form Factor: Tower - 5U
• Proccessor: Intel Xeon Quad-Core E5405 (2.0GHz, 80W, 12MB L2 Cache, 1333MHz)
• Number of processors (std/max): 1/2
• Memory/Max: 2x512MB PC2-5300 667MHz DDR2 SDRAM/32GB, 2/8
• Expansion slots: 3(3) PCI Express x8, 2(2) 64 Bit PCI-X 133MHz, 1(1) 32 Bit PCI 33MHz
• Video: RAM std/max 16MB / 16MB
• HDD: 73.4 GB 15K HS Ultra320 SAS, 2.4TB
• Optical Driver Type: CD ROM 48X Max
• Nic Ethernet: 10/100/1000 PCI Mps/s
• ServeRaid 8k-l standard, supports RAID 0, 1 &10
• Power Supply: 835W HS 1/2
• Keyboard & Mouse IBM
• Made in China
• Weight & Dimensions: 19kg / (HxWxD) 439 x 218 x 747mm

2230 Usd

7975-JBA

System x3400 Quad-Core E5420 2.5Ghz / 1GB / 73.4GB / CD
• Form Factor: Tower - 5U
• Proccessor: Intel Xeon Quad-Core E5420 (2.5GHz, 80W, 12MB L2 Cache, 1333MHz)
• Number of processors (std/max): 1/2
• Memory/Max: 2x512MB PC2-5300 667MHz DDR2 SDRAM/32GB, 2/8
• Expansion slots: 3(3) PCI Express x8, 2(2) 64 Bit PCI-X 133MHz, 1(1) 32 Bit PCI 33MHz
• Video: RAM std/max 16MB / 16MB
• HDD: 73.4 GB 15K HS Ultra320 SAS, 2.4TB
• Optical Driver Type: CD ROM 48X Max
• Nic Ethernet: 10/100/1000 PCI Mps/s
• ServeRaid 8k-l standard, supports RAID 0, 1 &10
• Power Supply: 835W HS 1/2
• Keyboard & Mouse IBM
• Made in China
• Weight & Dimensions: 19kg / (HxWxD) 439 x 218 x 747mm

2715 Usd

7977 A2A

System x3500 Quad-Core E5405 2.0Ghz/1GB/73.4GB SAS/DVD
• Form Factor: Tower/5U
• Proccessor: Intel Xeon Quad-Core E5405 (2.0GHz, 80W, 12MB L2 Cache, 1333MHz)
• Number of processors (std/max): 1/2
• Memory/Max: 2x512MB PC2-5300 667MHz DDR2 SDRAM/48GB, 2/12
• Expansion slots: 1(1) 32 Bit PCI 33 MHz, 2(2) 64 Bit PCI-X 133MHz, 2(2) PCI Express x8 Full, 1(1) PCI Express x4 Half
• Video: RAM std/max 16MB / 16MB
• HDD: 73.4 GB 15K HS Ultra320 SAS, 2.4TB, 1/8
• Optical Driver Type: DVD-ROM 16x
• Nic Ethernet: 10/100/1000 PCI Mps/s
• ServeRaid 8k standard, supports RAID 0, 1, 5, 6, 1E, 00, 10, 50, 60, 5EE
• Power Supply: 835W HS 1/2
• Keyboard & Mouse IBM
• Made in China
• Weight & Dimensions: 34kg / (HxWxD) 439 x 218 x 737 mm

2700 Usd

7977-D2A

System x3500 Quad-Core E5410 2.3Ghz/1GB/73.4GB SAS/DVD
• Form Factor: Tower/5U
• Proccessor: Intel Xeon Quad-Core E5410 (2.3GHz, 80W, 12MB L2 Cache, 1333MHz)
• Number of processors (std/max): 1/2
• Memory/Max: 2x512MB PC2-5300 667MHz DDR2 SDRAM/48GB, 2/12
• Expansion slots: 1(1) 32 Bit PCI 33 MHz, 2(2) 64 Bit PCI-X 133MHz, 2(2) PCI Express x8 Full, 1(1) PCI Express x4 Half
• Video: RAM std/max 16MB / 16MB
• HDD: 73.4 GB 15K HS Ultra320 SAS, 2.4TB, 1/8
• Optical Driver Type: DVD-ROM 16x
• Nic Ethernet: 10/100/1000 PCI Mps/s
• ServeRaid 8k standard, supports RAID 0, 1, 5, 6, 1E, 00, 10, 50, 60, 5EE
• Power Supply: 835W HS 1/2
• Keyboard & Mouse IBM
• Made in China
• Weight & Dimensions: 34kg / (HxWxD) 439 x 218 x 737 mm

3180 Usd

7979-B1A

System x3650 Quad-Core E5405 2.0Ghz/2GB/73.4GB SAS/DVDCOMBO
• Form Factor: Rack/2U
• Proccessor: Intel Xeon Quad-Core Xeon E5405 (2.0GHz, 12MB L2 cache, 1333 FSB)
• Number of processors (std/max): 1/2
• Memory/Max: 2GB (2x1GB) PC5300 ECC/48GB, 2/12
• Expansion slots: 4 PCI-Express or 2 PCI-X and 2 PCI-Express
• Video: RAM std/max 16MB / 16MB
• HDD: 73.4GB 15K HS Ultra320 SAS, 1.8TB, 1/6
• Optical Driver Type: CD-RW/DVD-ROM 8x-24x
• Nic Ethernet: Dual Ethernet 10/100/1000 Mps/s
• ServeRaid 8k-l standard, supports RAID 0, 1 &10
• Power Supply:835W HS 1/2
• Keyboard & Mouse (USB only)
• Made in China
• Weight & Dimensions: 27.5 x 17.5 x 3.4 inches ; 30 Kg

2520 Usd

7979-B3A

System x3650 Quad-Core E5420 2.5Ghz/2GB/73.4GB SAS/DVDCOMBO
• Form Factor: Rack/2U
• Proccessor: Intel Xeon Quad-Core Xeon E5420 (2.5GHz, 12MB L2 cache, 1333 FSB)
• Number of processors (std/max): 1/2
• Memory/Max: 2GB (2x1GB) PC5300 ECC/48GB, 2/12
• Expansion slots: 4 PCI-Express or 2 PCI-X and 2 PCI-Express
• Video: RAM std/max 16MB / 16MB
• HDD: 73.4GB 15K HS Ultra320 SAS, 1.8TB, 1/6
• Optical Driver Type: CD-RW/DVD-ROM 8x-24x
• Nic Ethernet: Dual Ethernet 10/100/1000 Mps/s
• ServeRaid 8k-l standard, supports RAID 0, 1 &10
• Power Supply:835W HS 1/2
• Keyboard & Mouse (USB only)
• Made in China
• Weight & Dimensions: 27.5 x 17.5 x 3.4 inches ; 30 Kg

2820 Usd

7979-L2A

System x3650 Quad-Core E5420 2.5Ghz/2GB/73.4GB SAS/DVDCOMBO
• Form Factor: Rack/2U
• Proccessor: Intel Xeon Quad-Core Xeon E5420 Low Voltage (2.5GHz, 12MB L2 cache, 1333 FSB)
• Number of processors (std/max): 1/2
• Memory/Max: 2GB (2x1GB) PC5300 ECC/48GB, 2/12
• Expansion slots: 4 PCI-Express or 2 PCI-X and 2 PCI-Express
• Video: RAM std/max 16MB / 16MB
• HDD: 73.4GB 15K HS Ultra320 SAS, 1.8TB, 1/6
• Optical Driver Type: CD-RW/DVD-ROM 8x-24x
• Nic Ethernet: Dual Ethernet 10/100/1000 Mps/s
• ServeRaid 8k-l standard, supports RAID 0, 1 &10
• Power Supply:835W HS 1/2
• Keyboard & Mouse (USB only)
• Made in China
• Weight & Dimensions: 27.5 x 17.5 x 3.4 inches ; 30 Kg

3245 Usd

7979-B9A

System x3650 Quad-Core E5450/2GB/73.4GB SAS/DVDCOMBO
• Form Factor: Rack/2U
• Proccessor: Intel Xeon Quad-Core 5450 (3.00Ghz, 12MB Cache, 1333Mhz)
• Number of processors (std/max): 1/2
• Memory/Max: 2GB (2x1GB) PC5300 ECC/48GB, 2/12
• Expansion slots: 4 PCI-Express or 2 PCI-X and 2 PCI-Express
• Video: RAM std/max 16MB / 16MB
• HDD: 73.4GB 15K HS Ultra320 SAS, 600GB, 1/6
• Optical Driver Type: CD-RW/DVD-ROM 8x-24x
• Nic Ethernet: Dual Ethernet 10/100/1000 Mps/s
• ServeRaid 8k-l standard, supports RAID 0, 1 &10
• Power Supply:835W HS 1/2
• Keyboard & Mouse (USB only)
• Made in China
• Weight & Dimensions: 27.5 x 17.5 x 3.4 inches ; 30 Kg

3900 Usd

Option - Chọn lựa thêm :

Tên hàng Chi tiết Giá tiền
41Y2726
512 MB (1x512MB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 SDRAM DIMM (x3200)
190 USD
39M5782
1 GB (2x512MB) PC2-5300 667MHz ECC Chipkill DDR2 FBDIMM (x3400/3500/3550/3650)
320 USD
39M5785
2 GB (2x1GB) PC2-5300 667 MHz ECC Chipkill DDR2 FBDIMM (x3400/3500/3550/3650)
580 USD
40K1023
73.4Gb Hotswap SCSI 10Krpm HDD
350 USD
40K1027
73.4Gb Hotswap SCSI 15Krpm HDD
430 USD
40K1024
146.8Gb Hotswap SCSI 10Krpm HDD
540 USD

Option :

  • Lenovo E75 17" CRT Monitor (6307BTE) : 145 usd
  • Lenovo L151 15" LCD Monitor (9165AC6) : 226 usd
  • Lenovo L174 17" LCD Monitor (9227AE1) : 257 usd
  • LENOVO L194 19" WIDE FLAT PANEL LCD : 293 usd

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 5%
- Server bảo hành từ 1-3 năm
- Linh kiện rời bảo hành 1 năm
- Các máy tính đều còn mới nguyên 100%

Để được thông tin giá chi tiết nhất xin vui lòng gọi 0933809800 (Mr Ban)

 

Thành viên
- Quên mật khẩu
- Đăng ký thành viên
Liên kết được đảm bảo
Liên kết hữu ích
Mực in Ruybang LQ310
cap quang viettel hcm
Tiêu điểm
Liên kết tài trợ
Dịch vụ diệt mối
Thời trang teen
Thiết kế web fpt
Đăng ký hosting fpt
Đăng ký tên miền fpt
Diệt mối
Diệt mối tận gốc
Sàn gỗ
Trang chủ  |  Bảng giá  |  Tin tức  |  Giới thiệu  |  Dịch vụ  |  Các điều khoản & điều kiện  |  Sơ đồ website  |  Liên hệ  |  Hướng đẫn đăng tin
© 2011 Bản quyền thuộc về trangbaogia.com. Bảo lưu mọi quyền. Thiết kế và phát triễn bởi http://aaaa.vn.
bán iphone 4s mới cũ